neděle 3. dubna 2016

Instalace SAP Netweaver Trial

V dřívějším článku jsem se zmínil o možnosti stáhnout pro zkušební účely NetWeaver Application Server ABAP Trial Version. V tomto článku si projdeme samotnou instalaci.

SAP budu instalovat v prostředí VMware, kde mám 32 bitovou verzi systému Windows 7, proto jsem si vybral SAP NetWeaver Application Server ABAP 7.02 SP6 32-bit Trial Version. Pokud máte 64 bitové Windows, máte tč. na výběr i verzi 7.03 nebo 7.02 Developer Edition.

Nejprve otevřete soubor start.html (v mém případě ve složce NWASABAPTRIAL70206), kde se dozvíte vše potřebné (například, že licence je dočasná). Instalace obsahuje aplikační server, MaxDB databázi a SAP GUI.

V požadavcích je uvedeno toto:

 • Operating System: 
  Windows XP Professional (Service Pack 2) or Windows Server 2003 or Windows Vista
 • Hostname must not exceed 13 characters
 • NTFS-File system
 • Internet Explorer 5.5 or higher or Firefox 1.0 or higher
 • At least 2 GB RAM (4 GB ore more recommended)
 • Pagefile size according to your RAM settings.
 • Intel Pentium III/1.1 GHz or higher (or compatible)
 • 40 GB hard disk space temporary during installation - 36 GB permanent
 • High-resolution monitor (1024x768 or higher, 256 colors)
 • Make sure that no other SAP system or MaxDB is installed on your computer or has registry entries
 • The SAP system requires several ports for communication services. Therefore the file%WINDIR%\system32\drivers\etc\services must not include an entry for the ports 3200, 3600, 3900 and 8000. A possible entry can be excluded by using the hash symbol (#). (Note: The entry sapmsNSP 3600 for dialog instances may not exist, as it is set to 0 in Trial versions).
 • If no DHCP server is available on your network (which dynamically determines the IP address) or your computer is not connected to any network, you need to install the virtual interface adapter MS Loopback Adapter.

Oproti požadavkům pro 64 bit zde chybí:
 • JRE 1.4.x or JRE 1.5.x (for installation only, JRE 1.6 is not supported)
což ale neznamená, že JRE není potřeba. V instalaci je JRE uvedeno (verze 1.5.0_22). Jako první si tedy zkontrolujte nebo nainstalujte tuto verzi JRE (pro instalaci nesmí být vyšší, než 1.5, pluginy pro browsery nejsou potřeba). Pokud počítač nemá přidělenou žádnou IP adresu (není připojen do sítě) je potřeba ještě nainstalovat Loopback Adapter. Dále postupujte podle kroků uvedených v části Instalace. Jestliže používáte VMware nebo podobný nástroj (Virtualbox...) je dobré si celý systém před instalací zazálohovat.

1) Spusťte sapinst.exe ze složky \SAP_NetWeaver_702e_Installation_Master\IM_WINDOWS_I386.

2) Z nabídky vyberte "SAP Application Server ABAP" --> MaxDB --> Central System --> "Central System" a dejte Next.


Po nějaké chvíli bude vyžadováno odhlášení, klikněte na Ok.


Po přihlášení bude instalace automaticky pokračovat, opět ale chvíli potrvá než budete moci pokračovat.

3) Pro odsouhlasení EULA musíte sjet úplně na konec.4) V dalším kroku jste vyzváni k zadání složky, kam jste dříve nainstalovali JRE.


5) A následně k zadání Master hesla (požadavky na heslo jsou pod nápovědou F1).6) Jestliže jste si pozorně četli požadavky, možná jste podivili, proč instaluji na Windows 7. Jednak XP už nemám a jednak chci ukázat, že SAP pojede i na Windows 7. Nejde o žádné produkční prostředí, takže se nemusíme ničeho obávat. Instalátor nás ale na tento nesoulad upozorní. Stačí dát Cancel a pokračovat v čekání (zmíněno je to i v bodě 6 oficiálního postupu instalace, který jste otevřeli spuštením start.html). Podmínky, které nejsou splněny jsou vypsány v tabulce (velikost swapovacího souboru změním později, instalaci kvůli tomu nebudu přerušovat).7) Následuje shrnutí, kde můžete ještě změnit vybraný parametr. Jestliže nic měnit nechcete, stačí nechat všechny parametry nezatrhnuté (což je výchozí stav) a dát Next.


8) Nyní už běží samotná instalace a protože poběží docela dlouho, můžete se jít mezitím proběhnout i vy :-). Na mém virtuálu instalace trvala 7 hodin.


9) Pokud vše proběhne v pořádku, objeví se na konci tato hláška a instalátor se ukončí.


10) Na ploše se mezitím objevil zástupce pro spuštění SAP Management Console, kterou nyní spusťte a zkontrolujte zda systém běží (daná instance musí mít zelenou barvu) - pokud by neměla, stačí dát pravé tlačítko myší a z kontextové nabídky instanci příkazem Start... instanci spustit).Ohledně spouštění instance je nutné zmínit jednu věc. Pokud nemáte učet Windows chráněný heslem a instance neběží, což je běžný stav po restartu Windows, tak instanci nespustíte. Zkrátka to bez hesla nelze. V uživatelských účtech (ovládací panely) zadejte tedy pro účet, pod kterým instanci budete spouštět, heslo a to při spuštění instance zadejte.
Mimochodem při nastavování účtu si můžete všimnout, že instalátor vytvořil pro SAP tři další účty. 


11) Konečně se dostáváme k instalaci SAP GUI, v mém případě verze 7.20 (postup je v sekci Getting Started). Spusťte instalaci (SAP_GUI_for_Windows_7.20_PL3_CORE_Components.exe ve složce SAP_GUI_for_Windows_7.20_PL3_CORE) a z úvodní obrazovky pokračujte tlačítkem Next.

12) V dalším kroku vyberte SAP GUI for Windows. Pokud byste chtěli zvolit i SAP JNet, je nutné před instalací SAP GUI nainstalovat JRE verze 1.6, update 11 nebo vyšší - ne však před instalací Netweaveru, tam musí být podle požadavků verze 1.5.


Po kliknutí na Next proběhne instalace.13) Na ploše byste měli mít teď SAP Logon, který spustíte. Pro připojení k serveru je nejdříve nutné zadat nové spojení (Connection).


V průvodci klikněte na Dále/Next a zadejte požadované hodnoty (jsou uvedené v Getting Started). SAP GUI instaluji na stejný systém, kam jsem v předchozích krocích nainstaloval Netweaver, takže aplikačním serverem může být localhost. Pokud bych se ale připojoval z jiného systému, bylo by nutné zadat skutečné síťové jmeno serveru (počítače).


Průvodce dokončete tlačítkem Dokončení/Finish. 

14) V Logonu poklepejte na nově přidané spojení (NSP local).

15) Pokud systém běží (viz SAP Management Console...), tak se objeví přihlašovací obrazovka. Hodnotu Client ponechte na 001. Jací uživatelé a s jakými hesly jsou vytvoření se dočtete v části Getting Started a Create BCUSER. Pro účely vývoje aplikací a údržbu systému je připraven bcuser s heslem abcd1234, takže zadejte tento. Heslo je možné později změnit v transakci SU01, kde je možné vytvořit i nového uživatele. 


16) Po stisku kl. Enter jste už přihlášeni. Aby byla ale snaha úspěšně dovršena, je dobré ještě zkontrolovat, zda má uživatel již zadaný Developer Key. Spusťte tedy transakci SE38 a postupujte jako byste chtěli vytvořit nový program. Tzn. název programu začínající na Z a tlačítko Create. Pokud se vám jako mně neobjeví dialog pro zadání Access Key, je všechno v pořádku (Developer Key pro BCUSER je případně uvedený v sekci BCUSER). 

Pokud chcete pokračovat v založení programu, zadejte ještě popis, typ Executable program, Status Customer Production Program, Application třeba Basis a uložit (Save) jako Local Object.
Tak a to je vše :-). Pro pořádek dodávám, že na procvičování je však lepší plnohodnotná a nastavená verze SAPu (IDES, firemní DEV...).